(تصاویر) جشنواره ریواس
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: عزت اله صوفی