«پاتک» سنگین مجلسی‌ها به «تک» شاسی‌بلند دولتی‌ها
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

نماینده مجلس گفت: دولت شفاف اعلام کند چه تعداد خودرو از خودروسازان خارج از نوبت گرفته است؟

به گزارش خانه ملت، آزادی خواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: باید واقعیت‌ها برای مردم بیان شود و اگر آقای درویشیان اطلاعات دقیقی دارد باید از طریق مجاری قانونی مانند هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و کمیسیسون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس آن را پیگیری کند.

وی افزود: به عنوان کسی که از ابتدا به دنبال شفافیت بوده‌ام اکنون نیز در این مورد خواستار شفافیت هستم و برای احیای حیثیت خود به بازرس ویژه رییس جمهور تاکید می‌کنم با هماهنگی دستگاه‌های قضایی فهرستی که در اختیار دارد را ارائه کند و تبیین کند دریافت خودرو در قبال پس گرفتن امضاء بوده است یا خیر؟

آزادی خواه گفت: بهتر است اعلام شود که ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط دولتی نیز از خودروسازان داخلی یا نمایندگی‌های خودرو سازی، خودرو دریافت کرده‌اند یا خیر؟ و از سوی دیگر مردم بداند توسط نهاد‌های دولتی نیز خودرو خارج از نوبت تحویل گرفته شده است یا خیر؟