(عکس) استوری خبرساز دیگری از مجتبی پوربخش، مجری اخراجی تلویزیون
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

فرارو- مجتبی پوربخش مجری سابق برنامه فوتبال یک شبکه ورزش که پس از التهابات جامعه در پاییز گذشته از تلویزیون کنار گذاشته شد به تازگی با یک استوری کوتاه دیگر خبرساز شده است.

به گزارش فرارو، پوربخش که مشخصا در این استوری به افرادی کنایه زده است نوشته: «ما نمیتونستیم مثل شما چشمهامونو به روی مشکلات مردم ببنیدم و لال باشیم. تو انتخابت اون بودم من انتخابم اون نبود.»

(عکس) استوری خبرساز دیگری از مجتبی پوربخش، مجری اخراجی تلویزیون