بازداشت فردی در ارتباط با شبکه ایران اینترنشنال در استان گلستان
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

سرپل شبکه تروریستی اینترنشنال در استان گلستان بازداشت شد.

به گزارش تسنیم، یکی از مرتبطین اصلی شبکه تروریستی اینترنشنال در شهرستان گالیکش استان گلستان شناسایی و بازداشت شد.

این متهم مامور جمع آوری، تولید و ارسال اخبار مخدوش و جعلی از استان گلستان بویژه شهرستان گالیکش بوده است.

فرد بازداشت شده، سابقه همکاری نزدیک با شبکه تروریستی اینترنشنال دارد و در زمان اغتشاشات پاییز گذشته با هدف ایجاد آشوب و گسترش اغتشاشات در شبکه‌های اجتماعی بشدت فعال بوده است.

این متهم از سوی شبکه یاد شده، ماموریت خط دهی به یکی از اشخاص مورد توجه رسانه‌ی تروریستی را عهده دار بوده است.

در غائله بدحالی دانش اموزان نیز نامبرده همراستا با پروژه القایی دشمنان در اتهام زنی مغرضانه به نظام نقش آفرینی کرده است.