(تصاویر) زیارت و نماز رئیسی در حرم حضرت زینب (س)
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(تصاویر) زیارت و نماز رئیسی در حرم حضرت زینب (س)

(تصاویر) زیارت و نماز رئیسی در حرم حضرت زینب (س)

(تصاویر) زیارت و نماز رئیسی در حرم حضرت زینب (س)