من فقط با مرد سبزی فروش پیامک بازی کردم، این خیانت نیست!
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

زن جوان می‌گوید شوهرش او را دوست ندارد و اتهام خیانت فقط به خاطر ندادن مهریه است.

به گزارش منیبان، ساره با شکایت شوهرش تحت پیگرد قرار گرفته است. شوهر ساره او را متهم به خیانت کرده است. ساره این اتهام را قبول ندارد و می‌گوید رابطه اش خیلی جدی نبود، او از زندگی اش می‌گوید.

چه مدتی بود به شوهرت خیانت می‌کردی؟

من قبول ندارم خیانت نمی‌کردم.

پس شکایت به چه دلیل بود؟

مساله جدی نبود شوهرم الکی بزرگش کرده.

خودت توضیح بده چطوری بود؟

من با یک نفر فقط در حد پیامک صحبت می‌کردم.

به نظرت این خیانت نیست؟

شوهرم هم دو سال قبل همین کار را کرد.

واکنش تو چه بود؟

با شوهرم قهر کردم و بعد هم آشتی کردیم.

با آن مرد چطور آشنا شدی؟

سبزی فروش محل بود، به او سفارش سبزی می‌دادم و هر صبح می‌رفتم که سبزی را بگیرم؛ این طوری بود که با هم آشنا شدیم.

چرا با مردی غریبه رابطه برقرار کردی؟

من خیلی تنها بودم، شوهرم من را دوست ندارد و حالا هم با شکایتش می‌خواهد وادارم کند که مهریه ام را ببخشم تا طلاقم بدهد، اما من می‌دانم او به خاطر خودش شکایت کرده و از کار من ناراحت نیست.

چرا شوهرت تو را دوست ندارد و اگر این طور است، چرا ازدواج کردید؟

من فکر نمی‌کردم این طوری شود. این ازدواج دوم من است و من می‌خواستم در این ازدواج برعکس قبلی خوشبخت شوم که این طوری شد.

شوهر اولت چه شد؟

پنج سال بعد از ازدواج مان فوت کرد و بعد از فوتش فهمیدم از مدتی پیش با زنی صیغه‌ای ازدواج کرده بوده است.

بچه هم داری؟

از شوهر اولم یک دختر دارم که پیش مادربزرگش زندگی می‌کند، از ازدواج دوم بچه ندارم.

چرا بچه نداری؟

هم من بچه داشتم هم شوهرم از همسر اولش بچه داشت، دیگر نیازی ندیدیم که بچه داشته باشیم.

حالا قصد داری از شوهرت جدا شوی؟

اگر مهریه ام را بگیرم جدا می‌شوم، قبلاً هم به او گفتم اگر مهریه ام را بدهد جدا می‌شوم.

اما اگر ثابت شود خیانت کرده‌ای باز هم فکر می‌کنی بتوانی مهریه ات را بگیری؟

ما دیگر همدیگر را دوست نداریم.

مرد سبزی فروش را دوست داری؟

نه او را هم دوست ندارم و برای سرگرمی این کار را کردم. ولی می‌دانم اشتباه کردم.