واکنش چمران به فیش حقوقی ۴۶ میلیون تومانی در شورا
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

رئیس شورای شهر تهران درخصوص دریافت حقوق حدود ۴۶ میلیون تومانی یکی از مدیران شورا توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش تسنیم، مهدی چمران در خصوص دریافت حقوق حدود ۴۶ میلیون تومانی یکی از مدیران شورای شهر تهران، گفت: در ارتباط با این موضوع باید به این مسئله توجه شود که فیش حقوقی منتشر شده برای این فرد مربوط است به بهمن ماه که بیشترین دریافتی را با توجه به پایان سال داشته است البته این نکته نیز نباید فراموش شود که این فرد کارمند شهرداریست و دریافت حقوق وی نیز از طریق شهرداری انجام می‌شود.