(تصاویر) افطار در مسجد الاقصی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews