(تصاویر) رودخانه دز دزفول
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews