(تصاویر) دریاچه ارومیه جان گرفت
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews