جزئیات ‏اولین عرضه اولیه بورس در سال ۱۴۰۲
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد ‎با نماد پی‌پاد منتشر شد.

روز چهارشنبه مورخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ اولین عرضه اولیه بورس در سال ۱۴۰۲ عرضه سهام شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد ‎با نماد پی‌پاد خواهد بود.

حداکثر سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی ۵۰۰ سهم است و سقف قیمت ۵۵۰ تومان و کف قیمت ۴۵۰ تومان خواهد بود.

جزئیات ‏اولین عرضه اولیه بورس در سال ۱۴۰۲