قیمت زمین در تهران ۴ برابر شهر‌های معروف ریاض
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

مقایسه ارزش دلاری میانگین قیمت یک متر مربع زمین در شهر تهران با قیمت زمین در شهر‌های مشهور عربستان سعودی طی نیمه اول سال ۲۰۲۲ (آخرین آمار رسمی) نشان می‌دهد درحالی میانگین قیمت یک مترمربع زمین مسکونی در تهران حدود ۱۷۷۶ دلار بوده که این مقدار در ریاض ۶۳۸ دلار، در جده ۵۰۶ دلار، در دمام ۴۴۶ دلار، در مکه ۳۷۷ دلار و در مدنیه ۲۹۵ دلار بوده است.

به گزارش نوداقتصادی، قیمت زمین در تهران ۲/۸ برابر ریاض، ۳/۵ برابر جده، ۴ برابر دمام و ۴/۷ برابر شهر مدنیه است. همچنین به‌طورمیانگین قیمت زمین در تهران ۴ برابر شهر‌های عربستان سعودی است.

قیمت زمین در تهران ۴ برابر شهر‌های معروف ریاض