(تصاویر) خاکسپاری اسماعیل احمدی در امامزاده اسماعیل چیذر
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: سعید خلیلی