آلارم صوتی در ۱۶ تقاطع پایتخت
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

حمید برادران مدیر مرکز کنترل ترافیک تهران از مناسب سازی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی پایتخت درباره مناسب سازی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی با تاکید بر اینکه طرح اطلاع رسانی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی برای نابینایان تحت عنوان آلارم صوتی در برخی از چراغ‌ها اعمال شده است، تصریح کرد: با همکاری انجمن نابینایان، بهزیستی و معاونت شهرسازی در قالب طرح بهسازی معابر برای عبور ایمن نابینایان، ۱۶ تقاطع نابینایان را با انجمن نابینایان و بهزیستی شناسایی کردیم که این تقاطع‌ها به سیستم آلارم صوتی مجهز شدند.

به گزارش ایسنا، مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران اضافه کرد: سیستم چراغ راهنمایی و رانندگی به آلارم صوتی مجهز شده که این آلارم دائم الاجرا است، یعنی هنگام ثبت شدن چراغ آلارم پخش می‌شود و تا نزدیک شدن به زمان پایان سرعت پخش آلارم بیشتر می‌شود و این برای نابینایان تکرار می‌شود.

برادران اضافه کرد: در حال برنامه ریزی هستیم تا تعداد تقاطع‌های مناسب سازی شده برای نابینایان افزایش یابد.