افراد تنها، چاق‌تر می‌شوند؟
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

بر اساس ارزیابی سلامت کالج احساس تنهایی در دانشجویان در دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علاوه بر این، یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۱ نشان داد که ۴۴ درصد از دانشجویان کالج در آمریکا وزن خود را بیش از حد طبیعی توصیف کردند یعنی در دسته افرادی که اضافه وزن دارند یا چاق هستند.

احساس تنهایی با وزن ناسالم و عدم تحرک بدنی مرتبط است، البته تحقیقات کافی در مورد رفتار‌های غذایی در دانشجویان باید انجام شود.

استاد تغذیه آلوم لی جیانگ دریافت که تنهایی با تغییر کیفیت رژیم غذایی و عدم فعالیت بدنی مرتبط است.

جیانگ گفت: مطالعه انجام شده ما به تحقیقات بیشتر در درک رفتار‌های غذایی ناسالم و فعالیت بدنی که ممکن است با احساس تنهایی مرتبط باشد نیازمند است. احساساتی که بر بسیاری از دانشجویان تأثیر می‌گذارد، حائز اهمیت است.

میزان بی تحرک و کم تحرکی در دانشجویانی که احساس تنهایی بیشتری را گزارش می‌کردند بالاتر بود.

همچنین دانشجویانی که احساس تنهایی بیشتری می‌کردند، رژیم‌های حاوی چربی بیشتری مصرف می‌کردند.