پنج بعد رهبری سازمانی برای مقابله با چالش‌های پیچیده
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

رهبران سازمانی امروزی با چالش‌های متعدد و به هم پیوسته‌ای از عدم قطعیت اقتصادی گرفته تا از هم گسیختگی ژئوپلیتیک تا بحران آب و هوا روبه‌رو هستند، پیچیدگی این مسائل نیاز به تمرکز مجدد برآنچه یک رهبر سازمانی موثر را می‌سازد، دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در طول ۵۳ سال گذشته، مجمع جهانی اقتصاد بسیاری از این رهبران را از دولت‌ها، کسب و‌کار‌ها و جامعه مدنی گرد هم آورده است تا درباره ایده‌ها بحث کنند، بهترین شیوه‌ها را به اشتراک بگذارند و در راه حل‌ها همکاری کنند. این رهبران سازمانی قادر به غلبه بر چالش ها، الهام بخشیدن به دیگران و دستیابی به تأثیر معنادار بر صنایع و جوامع هستند. من که فرصت ملاقات با بسیاری از این رهبران را در طول پنج دهه گذشته داشته‌ام، تعریف ساده و در عین حال عملی خود را از ابعاد کلیدی رهبری سازمانی موثر شکل داده‌ام.

روح: هدف روشن

رهبران سازمانی در هر کاری که می‌خواهند انجام دهند نیاز به یک جهت‌گیری مشخص دارند. نیروی محرکه پشت این هدف ممکن است ناشی از باور‌ها یا ارزش‌های عمیقی باشد که آن‌ها آرزو دارند تا به آن‌ها برسند، یا ممکن است ناشی از یک چشم‌انداز بلندپروازانه باشد که آن‌ها به دنبال تحقق آن هستند. هدف، رویای زندگی یک رهبر سازمانی را شامل می‌شود، و دستیابی به این هدف به آن‌ها کمک می‌کند تا میراث خود را تعریف کنند در حالی که تاثیر مثبتی بر جهان می‌گذارند.

مغزها: حرفه‌ای‌گری

رهبری سازمانی مستلزم شایستگی و مهارت برای انجام موفقیت‌آمیز دستیابی به اهداف است. هوش زمینه‌ای نیز، به ویژه در حال حاضر ضروری است، زیرا ما درمحیطی به سرعت در حال تغییر زندگی می‌کنیم. رهبران سازمان باید ظرفیت تفکر سیستمی را برای دیدن نمای کلی و کنار هم گذاشتن حقایق ایجاد کنند.

قلب: اشتیاق و مهربانی

نیروی احساسی پشت اقدامات مهم است. اغلب اوقات موفقیت می‌تواند چالش‌برانگیز باشد؛ زیرا موانع می‌توانند فرصت‌ها را از بین ببرند. اما رهبران با اشتیاق به کارشان و تأثیر بالقوه آن، و نیز دلسوزی برای دیگران، می‌توانند افراد، جوامع و مؤسسات را به دنبال یک تعهد متقاعد کننده با یک هدف مشترک درگیر کنند.

عضلات: پشتکار برای تبدیل ایده‌ها به عمل

رهبران سازمانی موثر انرژی لازم برای هدایت نتایج و دستیابی موثر به آن را فراهم می‌کنند. هدف، حرفه‌ای‌گرایی، و اشتیاق تنها زمانی می‌توانند پیشرفت کنند که رهبران نیز قدرت و پشتکار لازم را برای اجرای ایده‌های خود و دیدن آن‌ها داشته باشند.

اعصاب خوب: طرز فکر مثبت

همه رهبران کسب و کار با ناملایمات، اختلال و بسیاری از منابع دیگر استرس مواجه می‌شوند. تاب‌آوری و طرز فکر مثبت برای غلبه بر چنین شرایطی و ظهور حتی قوی‌تر از آن حیاتی است. یک ضرب المثل لاتین به معنای داشتن ذهن سالم در بدنی سالم، احتمالا بهترین دستورالعمل برای تاب‌آوری است؛ زیرا قدرت حفظ تعادل سالم در زندگی جسمی، روانی را بارز می‌کند.

هر پنج بعد رهبری کسب و کار برای مقابله موفقیت آمیز با پیچیدگی چالش‌های امروزی مورد نیاز است. بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم که با روح، مغز، قلب، عضلات و اعصاب خوب رهبری کنیم!