(ویدئو) اشتباه مامور ایستگاه و برخورد شدید قطار با کامیون
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
{$sepehr_media_1449099_1000_700}