(ویدئو) حرکت جنجالی دختر اوکراینی در تقابل با دختر روس
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

آپاناسنکو در حالی که برای یک عکس مشترک در حاشیه مسابقه «Miss Universe» آماده میشد که یک شرکت‌کننده را که در کنار او ایستاده بود، با دست چپش گرفت تا راه را به Linnikova ندهد. پس از آن، نماینده اوکراین، از خانم کلمبیا خواست جای خود را عوض کند. در سال ۲۰۲۲، آپاناسنکو از سازمان دهندگان Miss Universe خواسته بود تا شرکت‌کننده روسی را از مشارکت محروم کنند.

{$sepehr_media_1437878_600_500}