(تصاویر) حاشیه و متن تشییع پیکر رستم قاسمی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: پیام ثانی