قیمت نفت و طلا در بازار‌های جهانی؛ امروز دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۸۶ صدم درصد افزایش به ۸۰ دلار و ۶۷ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با ۸۲ صدم درصد افزایش به ۸۶ دلار و ۲۷ سنت رسید.

قیمت نفت و طلا در بازار‌های جهانی؛ امروز دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱

قیمت هر گرم طلا نیز با ۵۸ صدم درصد افزایش به ۵۸ دلار و ۱۴ سنت رسید.

قیمت نفت و طلا در بازار‌های جهانی؛ امروز دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱

منبع: ایلنا