(تصاویر) بارش برف در تهران
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: آزاده ترکمن