(تصاویر) ۴ فرد مرتبط با موساد که امروز اعدام شدند
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: کوشا مهشیدفلاحی/ میزان