(ویدئو) پیشگویی که نتیجه بازی ایران و ولز را درست پیشبینی کرده بود!
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
{$sepehr_media_1388581_750_700}