(تصاویر) راهپیمایی یاران مهدی(عج)؛ یاوران رهبری
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: امین جلالی، حسین یاراحمدی