(تصاویر) آذین بندی خودرو‌ها با چراغ سبز در یمن
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews