فعال اصولگرا: چه بوی پلویی از سفارت روسیه می‌آید
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

محمد مهاجری نوشت: حتی اصولگرایانی که با تعصب می‌گویند بحرین مال ماست وهمه‌پرسی جدایی‌اش از ایران، قلابی بوده درباره الحاق ۱۵% خاک اوکراین به روسیه در رفراندوم ساختگی حناق گرفتند. چه بوی مطبوعی می‌آید از دیگ پلو سفارت روسیه!

این شتر درِ خانه دیگران هم می‌خوابد. ملتفتید؟ یا عشق پوتین کورتان کرده؟