جنجال دختری به نام هلیا؛ او نوه مصباح یزدی است؟
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

یکی از نزدیکان بیت مرحوم آیت الله مصباح یزدی گفت: ایشان نوه‌ای به نام هلیا ندارد و این شایعه‌ای است که بدخواهان ساخته اند.

به گزارش همشهری، با توجه به بعضی شایعات در فضای مجازی درباره دختری به نام هلیا که نوه آیت الله مصباح یزدی معرفی شده است یکی از نزدیکان بیت آیت الله مصباح یزدی گفت: شخصی به نام هلیا که نوه آن مرحوم باشد، وجود خارجی ندارد و هیچ کدام از نزدیکان ایشان در خارج از کشور به سر نمی‌برند و این شایعه‌ای است که بدخواهان ساخته اند.

دختر جوانی که شایعه سازان مدعی شده اند نوه آیت الله مصباح یزدی معرفی است با پوشش بسیار نامتعارف و بی حجاب در شبکه‌های اجتماعی ادعا‌هایی تفرقه افکنانه مطرح کرده است.