(تصاویر) آغاز فعالیت زنان آتش نشان در تهران
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: مهدی مریزاد