(تصویر) مهسا امینی بر صفحه رسمی تلسکوپ جیمز وب
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

حساب رسمی تلسکوپ جیمز وب در اینتساگرام پستی با تصویر مهسا امینی منتشر کرده است. صفحه رسمی این پروژه بزرگ اخترشناسی که ناسا متولی آنست نوشته «بنابر درخواست سنگین فالورها» و همچنین نشر میلیون‌ها بار هشتگ مهسا امینی چنین پستی را منتشر کرده است.

(تصویر) مهسا امینی بر صفحه رسمی تلسکوپ جیمز وب