۵۴ درصد مخازن سد‌های کشور خالی است
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

گزارش جدید شرکت مدیریت منابع آب نشان می‌دهد که آب ورودی به سد‌های کشور نسبت به سال آب قبل ۵ درصد رشد داشته، اما میزان پرشدگی سد‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر ۱۴۰۰) تا هشتمین روز مردادماه تنها به ۴۶ درصد رسیده است.

به گزارش ایرنا، سال آبی جاری (ابتدای مهرماه ۱۴۰۰ تا آخر شهریورماه ۱۴۰۱) کم‌کم به روز‌های آخر خود نزدیک می‌شود و این در حالی است که در روز‌های اخیر سامانه بارشی مونسان بخش‌های وسیعی از کشورمان را تحت‌تأثیر خود قرار داد.

گرچه انتظار این بود که این بارش‌ها وضعیت موجودی آب ذخیره شده پشت سد‌های کشور را بهبود چشمگیری دهد، با این‌حال و بنا به گفته «فیروز قاسم‌زاده» سخنگوی صنعت آب از روان‌آب تولیدی بارش‌های اخیر، تاکنون حدود ۲۶۰ میلیون مترمکعب وارد مخازن سد‌های کشور شده که سد‌های استان سیستان و بلوچستان حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب، سد‌های استان تهران حدود ۹.۵ میلیون مترمکعب و سد زاینده‌رود حدود ۸ میلیون مترمکعب ورودی داشته‌اند.

رشد ۵ درصدی آب ورودی به سد‌های کشور

گزارش جدید شرکت مدیریت منابع آب ایران هم نشان می‌دهد که از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه ۱۴۰۰) تا هشتمین روز مردادماه ۲۹ میلیارد و ۱۶ میلیون مترمکعب آب وارد سد‌های کشورمان شده است.

این میزان ورودی نسبت به دوره مشابه سال آبی پارسال (ابتدای مهرماه ۱۳۹۹ تا آخر شهریور ۱۴۰۰) که ۲۷ میلیارد و ۸۶ میلیون مترمکعب بوده از رشد ۵ درصدی برخوردار شده است.

حجم آب خروجی از سد‌های کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر ۱۴۰۰) تا ۸ مردادماه امسال به عدد ۲۵ میلیارد و ۴۸ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با سال آبی پارسال (ابتدای مهرماه ۱۳۹۹ تا آخر شهریور ۱۴۰۰) که ۳۱ میلیارد و ۷۳ میلیون مترمکعب بوده و از کاهش ۲۰ درصدی برخوردار شده استِ به این معنا که نسبت به سال آبی پارسال خروجی آب از سد‌ها کنترل شده است.

۵۴ درصد مخازن سد‌های کشور خالی است

حجم آب موجود در مخازن سد‌های کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری تا ۸ مردادماه در حالی به عدد ۲۲ میلیارد و ۸۳ میلیون مترمکعب رسیده که این عدد در سال آبی پارسال (ابتدای مهرماه ۱۳۹۹ تا آخر شهریور ۱۴۰۰) ۲۳ میلیارد و ۴۳ میلیون مترمکعب بوده که کاهش ۳ درصدی را نشان می‌دهد.

درصد پرشدگی مخازن کشور به ۴۶ درصد رسیده است، در حالی که حجم آب ورودی به مخازن سد‌ها افزایش ۵ درصدی داشته و میزان خروجی از مخازن نیز ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

براساس این گزارش، فقط با وجود ۲۲ میلیارد و ۸۳میلیون مترمکعب ذخیره آب در سد‌های کشور، در زمان حاضر حدود ۴۶ درصد ظرفیت مخازن سد‌ها پُر و حدود ۵۴ درصد از این ظرفیت خالی است.