(تصاویر) نظامیان اسرائیلی خانه یک فلسطینی را تخریب کردند
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews