(تصاویر) چهار روز پس از وقوع سیل در روستای آهنگران
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: پریسا بهزادی