(تصاویر) هنگامی که فروچاله‌های عظیم از ناکجاآباد ظاهر می‌شوند
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews