(تصاویر) دستگیری ۳۴۲ محکوم فراری و قاتل و سارق
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: معصومه مرادی/ فرناز دمنابی