کیفیت هوای ۷ کلانشهر کشور در شرایط «قابل قبول»
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

بر اساس اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست در بین هشت کلانشهر کشور امروز (۱۰ مردادماه) شهر اهواز آلودگی هوا را با وضعیت ناسالم برای همه تجربه کرده است. کیفیت هوای هفت کلان‌شهر نیز در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست درباره کیفیت هوای هشت کلانشهر کشور، امروز آلاینده شاخص هوای اهواز ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون با عدد ۱۴۱ است و به عنوان آلوده‌ترین کلانشهر کشور در وضعیت ناسالم برای همه قرار گرفته است.

پس از آن کیفیت هوای هفت کلانشهر اصفهان، کرج، تهران، اراک، مشهد، شیراز و تبریز با رسیدن به عدد ۹۱، ۸۱، ۷۷، ۷۶، ۶۴، ۵۸ و ۵۷ در شرایط قابل قبول قرار گرفته است.

اهالی شهر تهران با آلاینده شاخص ازن و شش کلان‌شهر دیگر با آلاینده شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون هوای مطلوب را تنفس کرده‌اند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا "پاک"، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا "قابل قبول (سالم) یا متوسط"، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا "ناسالم برای گروه‌های حساس"، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا "ناسالم برای همه گروه‌ها"، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا "بسیار ناسالم" و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا "خطرناک" است.