(تصاویر) عزاداری پس از لایروبی سیل در امامزاده داوود
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: محمدصادق نیک گستر