چین رئیس دوره‌ای شورای امنیت شد
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

از اول ماه آگوست ریاست دوره ای شورای امنیت سازمان ملل برعهده چین خواهد بود.

به گزارش فارس، چین با شروع ماه آگوست پذیرای ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل برای مدت یک ماه می‌شود.

در ماه ژوئن آلبانی و در ماه جولای برزیل رئیس شورای امنیت بودند.