مدیر عامل کانون پرورشی فکری منصوب شد
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش با توجه به صورت جلسه مجمع عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با صدور حکمی حامد علامتی را به سمت مدیرعامل این‌کانون منصوب کرد.

پیش از این مهدی علی اکبری مدیرعامل کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان بود.

به گزارش مهر، در صورت‌جلسه مورد اشاره آمده است:

در تاریخ ۲۵ تیرماه مجمع عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور امضاءکنندگان ذیل در دفتر وزیر محترم آموزش و پرورش تشکیل شد، در اجرای اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش، ضرورت توجه ویژه ساحت هنری و زیبایی شناختی در تعلیم و تربیت کودکان این مرز و بوم و به منظور تقویت جریان تولید، توزیع و عرضه محصولات مناسب فرهنگی اعم از کتاب، فیلم، تئاتر، سرود، اسباب بازی و بازی‌های ویژه کودکان و نوجوانان و صیانت از آنها در برابر آسیب‌های اجتماعی و شناسایی و پرورش استعدادهای فرهنگی و هنری دانش آموزان و اجرای برنامه‌های دولت مردمی، لازم است هیأت مدیره کانون ترمیم و تقویت شود، براین اساس و حسب پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش، در اجرای بندهای ب و پ ماده ۱۱ اساسنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان - مصوب ۳۱ اردیبهشت سال ۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی - جناب آقای حامد علامتی به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انتخاب و تعیین می‌گردند.

امید است حضور ایشان موجب تقویت و تحکیم ارکان کانون و تسهیل حل و فصل مسائل کانون شده و گزارش عملکرد خود را ظرف مدت شش ماه آینده به مجمع عمومی ارائه کنند.