(تصاویر) باران تابستانه در مشهد
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

 

عکاس: محدثه زارع