انتقاد فاضل میبدی از سخنان رئیسی: مذاکره را به رفراندوم بگذارید
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

محمد تقی فاضل میبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت:

رییسی: «مردم رسما اعلام می‌کنندمی توان با مقاومت تحریم‌ها ر ابی اثر کرد». نمی‌دانم این اعلام رسمی از کجا بدست آمد؟

آقای رییس جمهور مسئله مذاکره را به رفراندوم گذارید. تحریم‌ها وگرانی‌ها کمر مردم را شکسته است.

چند روز پیش سازمان هواشناسی گفت کمبود تجهیزات مدرن مشکل سازمان هواشناسی است. شما وعده‌هادادید. کو؟

فاضل میبدی