(تصاویر) خسارات سیل در غرب مازندران
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: مصطفی شانچی