(تصاویر) همنشینی قطرات شبنم با تارهای عنکبوت
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: غلامرضا شمس ناتری