(تصاویر) خسارات سیل در روستای زین آباد شهرستان داراب
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: محمدعلی محمدی