(تصاویر) کشتی گورش ترکمن‌ها
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

بازی‌های بومی محلی و سنتی برخاسته از فرهنگ وباور‌های فرهنگی هر منطقه است و موجب ایجاد صلح و دوستی می‏‌شود.

یکی از مراسم بسیار قدیمی در بین ترکمن‌ها برگزاری مسابقات کشتی ترکمنی (کشتی با شال) می‏‌باشد که در طول برگزاری مراسم عروسی در یک محوطه باز در حیاط صاحب جشن با حضور پهلوانان ترکمن برگزار می‏‌گردد.

در این مسابقات کشتی گیران شال به دور کمر خود می‌بندند. براساس مقررات، هنگامی که داور شال را به دور کمر کشتی گیران می‌بندد و دست هر یک را در شال دیگری قرار می‌دهد، ۲ کشتی گیر مسابقه را شروع می‌کنند.

«چپه گوترمه»، «سوروشمه»، «یان باشا آلما»، «قاقمه»، «چوپان سالمه»، «ساغا گوترمه» از مشهورترین فنون در کشتی ترکمنی می‌باشد.

عکاس: حدیثه پاسندی