(تصاویر) دود هورالعظیم در آسمان اهواز
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: نسیم منصوری