ستاره سابق استقلال از همسرش جدا شد؛ کیوسک ۵ مرداد
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

فرارو: روزنامه‌های ورزشی امروز به سوژه‌های مختلفی پرداخته‌اند. مصاحبه مهدی طارمی و واکنش‌ها نسبت به آن در پرتغال بخشی از این اخبار است. گمانه‌زنی درباره مهاجم موردنظر پرسپولیس هم سوژه داغی برای روزنامه‌هاست. یکی از روزنامه‌ها هم در خبری حاشیه‌ای به این مورد اشاره کرده که ستاره سابق استقلال از همسرش جدا شد.