اینترنت ماهواره‌ای؛ رقیب اروپایی برای استارلینک ایلان ماسک
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

‌ شرکت‌های ماهواره‌ای فرانسوی و بریتانیایی یوتل‌ست و وان‌وب اعلام کردند که قصد دارند ادغام شوند تا به گفته خودشان به «قهرمان جهانی» اینترنت ماهواره‌ای تبدیل شوند.

به گزارش بی بی سی، شرکت حاصل از ادغام این دو رقیب اروپایی شرکت آمریکایی استارلینک متعلق به ایلان ماسک خواهد بود.

یوتل‌ست ۳۶ ماهواره در مدار زمین‌ایستا دارد و وان‌وب دارای صدها ماهواره در مدار پایینی زمین است.

شرکت‌های اینترنت ماهواره‌ای وعده پوشش اینترنتی دورافتاده‌ترین نقاط زمین را بدون نصب دکل می‌دهند.