(تصاویر) برافراشتن خیمه عزاداری در امامزاده موسی مبرقع
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: مهدی بخشی سورکی