(تصاویر) خوشحالی مردم رشت از بارش باران تابستانی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
 
عکاس: مجتبی محمدی