(تصاویر) خشک شدن ۱۰ درخت خیابان ولیعصر
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: فروغ طاهرخانی/ باشگاه خبرنگاران